SAMEN   IN   (: ONTACT

Wat als uw kinderen op school zich onderling meer verbonden voelen en elkaar met respect benaderen?
Wat als het samen - spelen čn samen - leven een tweede natuur wordt?
En wat als uw school dit kan stimuleren en bewerkstelligen?

In 1997 bedacht bewegingsonderwijzer Freerk Ykema een contactmethode die recht doet aan zowel jongens als meisjes. Zijn visie stelt dat jongens en meisjes fundamenteel anders spelen en leven. Wanneer we uitgaan van de eigenheid van jongens en meisjes en dit centraal stellen, kunnen kinderen groeien en zich verbinden met zichzelf en elkaar. Op duizenden scholen en instituten in binnen- en buitenland vindt de methode inmiddels navolging en met succes!

Samen In Contact biedt kinderen op scholen het steuntje in de rug dat soms net nodig is. Kinderen komen op een speelse manier bij hun eigen kwaliteiten. Ze worden weerbaarder en leren hun sociale vaardigheden te ontwikkelen en in te zetten. Het versterkt de persoonlijkheid van kinderen. Kinderen worden zich bewust van hun rol binnen de groep. Dit heeft een positieve weerslag op de groepscohesie en sfeer binnen de groep. Samen met u werken we er aan dat kinderen lekker in hun vel zitten, zich gewaardeerd, betrokken en veilig voelen. Dat is Samen In Contact.